มาตราฐานการผลิต

มาตราฐาน วันที่ให้ วันหมดอายุ รูป
หน่วยงานที่ตรวจ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร มช. 10/11/2566 25/12/2566
หน่วยงานที่ตรวจ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร มช. 13/12/2566 28/01/2567
หน่วยงานที่ตรวจ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร มช. 03/01/2567 18/02/2567
หน่วยงานที่ตรวจ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร มช. 17/01/2567 03/03/2567
หน่วยงานที่ตรวจ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร มช. 17/01/2567 03/03/2567
หน่วยงานที่ตรวจ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร มช. 24/01/2567 10/02/2567
หน่วยงานที่ตรวจ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร มช. 14/02/2567 29/03/2567
หน่วยงานที่ตรวจ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร มช. 07/02/2567 22/03/2567
หน่วยงานที่ตรวจ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร มช. 28/02/2567 12/04/2567