การบันทึกข้อมูลในโทรศัพท์ Smart Phone_ระบบการผลิตพืช

06.00 - 06.00 น. www.agtracecmu.agri.cmu.ac.th

ขั้นตอนการบักทึกข้อมูลเข้าสู่โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) สามารถดาวนืโหลดไฟล์ได้ที่เมนู "บริการ" ของเวปไซค์ 

เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2564
เปิดอ่าน : 554 ครั้ง