มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้

10.00 - 23.59 น. หน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.

มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้การกำกับและดำเนินงานโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เผยแพร่ : 4 ม.ค. 2566
เปิดอ่าน : 301 ครั้ง