กล้วยไม้

26/01/2566
ให้น้ำ

สปริงเกอร์ วันละ 1 ครั้ง

25/01/2566
ให้ปุ๋ย

เคมี 21-21-21

25/01/2566
ให้ปุ๋ย

เคมี 21-21-21

21/01/2566
กำจัดศัตรูพืช

ใช้ชีวภัณฑ์ ป้องกัน/กำจัดหนอน แมลง แมง บิวเวอเรีย ผลิตเอง
ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
อัญชลี เฟื่องฟุ้ง

บึงบน

210/7 ม.7 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี