กล้วยไม้
ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
อัญชลี เฟื่องฟุ้ง

บึงบน

210/7 ม.7 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี