ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์
ราคา:
50.00 บาท / ชิ้น
คงเหลือ:
1.00 ชิ้น
สถานที่จำหน่าย:
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตร มช.
ร้านค้า เกษตร มช.

บ้านอุโบสถ

155 ม.2 ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่