ข้าวหย่ามือแซเบี่ย 3 มช.

ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
เจริญ ยกคำจู
ราคา:
85.00 บาท / กก.
คงเหลือ:
1.00 กก.

บ้านโพธิ์ทองเจริญ

ม.2 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่