น้ำผึ้งชันโรงปากแตรเล็ก

ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
กฤตพจน์ นันตะกูล
ราคา:
249.00 บาท / กรัม
คงเหลือ:
85.00 กรัม
สถานที่จำหน่าย:
ร้านค้าเกษตร มช.

คณะเกษตรศาสตร์ มช.

239 ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่