ต้นกล้ากาแฟโรบัสต้า 84-4

ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
ณัฏฐภัทร์ แดงรักษา
ราคา:
12.00 บาท / ต้น
คงเหลือ:
100000.00 ต้น
สถานที่จำหน่าย:
175 หมู่ 2 บ้านเลิง ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย
175 Village No. 2, Ban Loeng, Huai Bo Suen Subdistrict, Pak Chom District, Loei Province

บ้านเลิง

175 หมู่ 2 บ้านเลิง ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย