ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
กัลย์สุดา ศิริสุนทร
ราคา:
90.00 บาท / กก.
คงเหลือ:
125.00 กก.
สถานที่จำหน่าย:
มหาลัยขอนแก่น

บ้านอิงมอ

เลขที่712/14 หมู่12 ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น