ผักบุ้งจีน

ข้อมูลผู้รับสินค้ามาจำหน่าย

โดย:
กรกฏ มาลัยวรรณ
ราคา:
50.00 - 60.00 บาท / แพ็ค
คงเหลือ:
แพ็ค
สถานที่จำหน่าย:
อื่นๆ (Farm in PAW)
ตำแหน่งแปลงผลิต:
ร้าน Farm in PAW
ชื่อฟาร์ม/เกษตรกร/คนที่รับมา:
ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร

ที่มาของผลผลิต

ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร

155 ม. 2 ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่