กาแฟอราบิก้า
ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
ศูนย์วิจัยบูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร

บ้านแม่ไน

xx ตำบล แม่แรม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่