เรดโอ๊ค

ข้อมูลผู้รับสินค้ามาจำหน่าย

โดย:
ศูนย์วิจัยบูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
ราคา:
30.00 - 40.00 บาท / แพ็ค
คงเหลือ:
แพ็ค
สถานที่จำหน่าย:
ร้านผักปลอดสารพิษ อังคาร-พฤหัส ไร่แม่เหียะ
ตำแหน่งแปลงผลิต:
อาคารนวัตกรรมการเกษตร
ชื่อฟาร์ม/เกษตรกร/คนที่รับมา:
ผักดอย O.K

ตำแหน่งการผลิต/ร้าน

อาคารนวัตกรรมการเกษตร

155 หมู่ 2 ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่