ผักผสมผสาน

20/10/2566
เตรียมดิน

ยกแปลง

26/10/2566
ปลูก

แรงงาน หว่าน หว่านเมล็ดทุกสัปดาห์

26/10/2566
ปลูก

แรงงาน ปลูกเป็นแถว,หยอดหลุม มะเขือเปราะ ถั่วพู บวบเหลี่ยม กระเจี๊ยบ

26/10/2566
ให้น้ำ

สปริงเกอร์ วันละ 1 ครั้ง บ่าย 3 โมงชองทุกวัน

26/10/2566
ให้ปุ๋ย

อินทรีย์ ขี้ไก่ผสมแกลบ ฟาร์มไก่ อ.หางดง ก่อนปลูกทุกครั้ง

25/10/2566
กำจัดวัชพืช

ใช้วัสดุคลุมแปลง

26/10/2566
กำจัดศัตรูพืช

ใช้แรงงาน ไม่มีการใช้ ทุกวันที่เจอ

26/10/2566
กำจัดศัตรูพืช

ใช้แรงงาน ป้องกัน/กำจัดหนอน แมลง แมง กวาดด้วงหมัดผักด้วยกับดักดาวเหลือง

20/10/2566
กำจัดศัตรูพืช

อื่นๆ ป้องกัน/กำจัดหนอน แมลง แมง กับดักกาวเหลือง

07/11/2566
ตัดแต่ง

แรงงาน ใบ
ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
ศูนย์วิจัยบูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร

บ้านอุโบสถ

155ม.2 ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่