กาแฟคั่วอ่อน กลาง เข้ม (เมล็ดคั่ว บดหยาบ บดละเอียด) 1 กก.

ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
ศูนย์วิจัยบูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
ราคา:
500.00 บาท / อัน
คงเหลือ:
50.00 อัน

บ้านแม่ไน

xx ตำบล แม่แรม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่