ข้อมูลผู้ผลิต

โดย:
ศูนย์วิจัยบูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร
ราคา:
35.00 บาท / กก.
คงเหลือ:
10.00 กก.

บ้านอุโบสถ

155ม.2 ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่